ด่านศุลกากรบ้านดอน
Bandon Customs House
 

(นางสาวนุชนารถ สินสุวรรณสาร)
นายด่านศุลกากรบ้านดอน

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4 เข้าชมวันนี้
  • 4 เข้าชมเดือนนี้
  • 27,278 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรบ้านดอน ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7728-2510

ประชาสัมพันธ์

แฟ้มภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรบ้านดอน

ด่านศุลกากรบ้านดอนตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำตาปี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งสิ้น 18 อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ยกเว้น อ. เกาะสมุย - อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของด่านศุลกากรเกาะสมุย)
และสนามบินศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี

สินค้าที่นำเข้ามาหรือส่งออกทางด่านศุลกากรบ้านดอนจะใช้การขนส่งทางเรือ
เป็นช่องทางหลัก สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ แร่ยิปซัม แร่แอนไฮไดรต์
และน้ำมันปาล์ม ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ถ่านหิน ยางมะตอย
และแก๊สแอมโมเนียเหลว 

นอกเหนือจากการให้บริการทางศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าแล้ว
ยังปฏิบัติภารกิจ ณ ท่าอากาศยานานาชาติสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การตรวจปล่อย
ของติดตัวผู้โดยสาร การจัดเก็บภาษีอากรสำหรับของติดตัวผู้โดยสาร และการ
ให้บริการศุลกากรเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ข่าวด่านศุลกากรบ้านดอน

19 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศขายทอดตลาดเรือและอุปกรณ์ในเรือของกลาง ครั้งที่ 8
10 มกราคม 2567
ด่านศุลกากรบ้านดอน ให้การสนับสนุนของรางวัลสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
10 มกราคม 2567
นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรภาคที่ 5 และคณะตรวจตัดปี ศภ.5 เดินทางตรวจราชการและ ตรวจตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3 มกราคม 2567
ประกาศขายทอดตลาดเรือและอุปกรณ์ในเรือของกลาง ครั้งที่ 7
14 พฤศจิกายน 2566
ประกาศขายทอดตลาดเรือและอุปกรณ์ในเรือของกลาง ครั้งที่ 6
22 กันยายน 2566
ประกาศขายทอดตลาดเรือและอุปกรณ์ในเรือของกลาง ครั้งที่ 5
11 สิงหาคม 2566
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 7 รายการ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:09:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินด่านศุลกากรบ้านดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มกราคม 2567 15:51:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหลังอาคารสำนักงานด่านศุลกากรบ้านดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2567 13:23:22
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)
30 พฤศจิกายน 2566 09:30:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกโทรสาร Canon Fax-L140 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2566 14:14:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 คน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2566 14:12:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบ้านดอน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบ้านดอน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ